Narzędzia:

Dnia 18-12-2013 godz. 11:11:17

Za: 53 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26