Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-12-2013 godz. 20:07:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14