Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-12-2013 godz. 20:06:56

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13