Narzędzia:

Dnia 11-12-2013 godz. 15:57:04

Za: 19 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 42