Narzędzia:

Dnia 11-12-2013 godz. 11:39:19

Za: 18 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 36