Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 05-12-2013 godz. 13:52:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 17