Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Dnia 05-12-2013 godz. 13:48:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 19