Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:45:06

Poprawka 52

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16