Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:41:03

Poprawka 34

Za: 30 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17