Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:40:36

Poprawka 32, 33, 57

Za: 31 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17