Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-11-2013 godz. 20:16:38

Poprawka 3, 4, 6

Za: 33 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13