Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:03:57

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 8 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 18