Narzędzia:

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób

Dnia 13-11-2013 godz. 20:09:03

Poprawka 10

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12