Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:06:29

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16