Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:27:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12