Narzędzia:

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dnia 17-10-2013 godz. 10:22:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 12