Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-10-2013 godz. 09:06:08

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15