Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-10-2013 godz. 09:05:34

Poprawka 1

Za: 2 Przeciw: 80 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16