Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 03-10-2013 godz. 09:30:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17