Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 03-10-2013 godz. 09:30:14

Poprawka 4

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14