Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 03-10-2013 godz. 09:29:42

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16