Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:25:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 64 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 14