Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:20:35

Poprawka 26

Za: 82 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16