Narzędzia:

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dnia 03-10-2013 godz. 09:19:50

Poprawka 24

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19