Narzędzia:

Dnia 02-10-2013 godz. 16:15:43

Za: 19 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35