Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego

Dnia 09-08-2013 godz. 10:52:29

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22