Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

Dnia 09-08-2013 godz. 10:50:50

Poprawka

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 24