Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.

Dnia 09-08-2013 godz. 10:26:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 12 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 16