Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:20:20

Poprawka 5

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 16