Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:19:40

Poprawka 3

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 15