Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 09-08-2013 godz. 09:56:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14