Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 09-08-2013 godz. 10:14:49

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15