Narzędzia:

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:13:25

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14