Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-08-2013 godz. 10:07:00

Poprawka 3

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16