Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne

Dnia 09-08-2013 godz. 10:02:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15