Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Dnia 07-08-2013 godz. 11:43:54

Wniosek o przyjecie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24