Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:53:57

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 22 21 0 1 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0