Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Dnia 12-07-2013 godz. 13:21:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16