Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:14:23

Poprawka 13

Za: 0 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 16