Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:08:39

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16