Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:07:41

Poprawka 58

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15