Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:00:31

Poprawka 16

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 16