Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 04-07-2013 godz. 11:30:50

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 12