Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Dnia 04-07-2013 godz. 11:27:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 54 54 0 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 27 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0