Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:25:33

Poprawka 77

Za: 4 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13