Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-07-2013 godz. 11:15:16

Poprawka 2

Za: 61 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10