Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dnia 04-07-2013 godz. 11:08:35

Poprawka 8

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10