Narzędzia:

Ustawa o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”

Dnia 06-06-2013 godz. 15:35:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13