Narzędzia:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dnia 06-06-2013 godz. 15:32:59

Poprawka 2

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12