Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Dnia 16-05-2013 godz. 20:09:16

Poprawka 130

Za: 6 Przeciw: 68 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24